Timeplan

Undervisninga startar i midten av august og varer til midten av april.
Eksamen i mai.
Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar.

Plante- og husdyrproduksjon: Måndag og onsdag
Gardsdrift: Tysdag, og i tillegg onsdagar i november, desember og januar
Utmark og kulturlandskap: Onsdag (ikkje undervisning desember og januar)
Maskinar og teknologi: Tysdag
Økonomi og driftsleiing: Torsdag, og i tillegg nokre tysdagar

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil vite meir? Kontakt oss på telefon 51 22 74 50 eller e-post post@vlj.no.

Du kan òg nå oss via kontaktskjema. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.