Søknad

Krav til opptak er at søkjaren må ha fylt 19 år og ha eit halvt år relevant jordbrukspraksis.

Søknadsfristen er 1. mars.

Vi tar òg imot søknader etter 1. mars og vil ta opp søkjarar fortløpande så lenge det er plass ved skulen.

Vi kan ikkje ta opp søkjarar som er i lære, før fagprøva er avlagt.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Søknadsskjema

Opplysingar om tidlegare vidaregåande skulegang – legg ved kopi av vitnemål/kompetansebevis

Opplysingar om læretid/fagprøve

Vi har krav om minst 6 månaders jordbrukspraksis ved opptak.
Opplysningar om jordbrukspraksis, minst 6 månader til saman:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Kopi av vitnemål/kompetansebevis frå vidaregåande skule. Attestar frå praksis (Heimepraksis kan dokumenterast av t.d. avløysarlag eller jordbrukssjefen). Vedlegg vert ikkje returnerte.

Søkjarar som har brukt retten sin til vidaregåande opplæring, må gjennom ei realkompetansevurdering frå fylkeskommunen før dei kan bli tatt opp som elevar. Du vil få beskjed om korleis dette skal gjerast etter at vi har mottatt søknaden din.

Les meir om våre fag

Plante- og husdyrproduksjon

Utmark og kulturlandskap

Gardsdrift

Traktor og maskinar

Økonomi og driftsleiing