Utmark og kulturlandskap

I utmark og kulturlandskap arbeider vi med produksjon, skjøtsel og næringsaktivitet med utgangspunkt i skog, utmark og kulturlandskap med følgjande tema:

  • Bruk av utmarka og kulturlandskapet med spesiell vekt på kystlynghei. Vi tar utgangspunkt i utferder til aktuelle område og tar for oss Naturmangfoldslova, raud- og svartelisting av artar med vekt på artar som er aktuelle på Jæren og i Dalane.
  • Fleirbruk av naturressursane (utmark og kulturlandskap). Teori og synfaring ute i kulturlandskapet, med vekt på konfliktar mellom bruk og vern.
  • Kjennskap til og skjøtsel av skog. Teori og synfaring ute i skogen.
  • Stell og bruk av motorsag og sikkerhet rundt dette. Teori og praksis med skruing på eiga sag og hogst av tømmer.
  • Leplanting er tema på Jæren og hyttebygging er tema på Helleland.
  • Viltkjennskap og viltforvaltning. Rovdyr og rovdyrproblematikk med utgangspunkt i situasjonen i forvaltningsområde 1 – vårt område.
  • Fiske i ferskvatn. Laks og aure i elver og vatn. Prøvefiske med garn og registrering av fangst.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil vite meir? Kontakt oss på telefon 51 22 74 50 eller e-post post@vlj.no.

Du kan òg nå oss via kontaktskjema. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.