Ledig stilling

Rektor

Vinterlandbruksskulen på Jæren tilbyr agronomutdanning for vaksne elevar etter VG3 landbruk der undervisninga skjer på kveldstid. Skulen held til ved Øksnevad videregående skole, men gir og tilbod i Dalane med nokon års mellomrom. Skulen har stor søkning og motiverte elevar.

Dei fleste lærarane er tilsett i delstillingar. Skulen er ein stiftelse der kommunane på Jæren og i Dalane er stiftarar og sit i styret for skulen.

Rektorstillinga ved skulen blir ledig frå 1. januar 2022, og vi søker etter ny rektor som kan kombinere leiing av skulen med undervisning i eit eller fleire fag.

Søkarar må ha høgare landbruksutdanning og pedagogisk utdanning. Om søkarane manglar pedagogisk utdanning kan det tilsetjast på vilkår om at denne blir tatt innan fastsett tid.

Løn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å kontakte styreleiar Torbjørn Ognedal, tlf. 47850180 eller rektor Ole Eriksen, tlf. 48358880

Søknadsfrist 1. september.

Søknad med CV til post@vlj.no.


Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil vite meir? Kontakt oss på telefon 51 22 74 50 eller e-post post@vlj.no.

Du kan òg nå oss via kontaktskjema. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.