Lånekassen

Som elev ved Vinterlandbruksskulen, kan du søkje om lån og stipend frå Lånekassen. Det er mogleg å få støtte for deltidselevar etter same andel som dei ulike faga utgjer, 34 %, 17 % osv. av satsane som gjeld for heiltidselevar.

Dei ulike modulane er vekta slik: Plante- og husdyrproduksjon 34 %, Gardsdrift 17 %, Utmark og kulturlandskap 14 %, Traktor og maskinar 14 % og Økonomi og driftsleiing 14 %.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil vite meir? Kontakt oss på telefon 51 22 74 50 eller e-post post@vlj.no.

Du kan òg nå oss via kontaktskjema. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.