Employees

Inge Johan Ove

Underviser i skogdelen av Utmark og kulturlandskap

Les meir

Henriette Ånestad

Les meir

Atle Lende

Underviser i Maskinar og teknologi

Les meir

Hilde Elin Østerhus

Underviser i Utmark og kulturlandskap og Husdyrproduksjon

Les meir

Eirik Åsland Refve

Underviser i Husdyrproduksjon

Les meir

Bjørn Lende

Underviser i Gardsdrift og Driftsleiing

Les meir

Leiduv Harboe

Underviser i Planteproduksjon  

Les meir

Bente Lillebø Østby

Underviser i Gardsdrift og Økonomi

Les meir