Employees

Bjørn Lende

Underviser i Gardsdrift.

Les meir

Sverre Reiten

Underviser i Traktor og maskinar.

Les meir

Leiduv Harboe

Underviser i Planteproduksjon.

Les meir

Bente Lillebø Østby

Underviser i Gardsdrift og Økonomi. Administrative oppgåver.

Les meir

Ole Eriksen

Underviser i Husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap og Driftsleiing.

Les meir